Zasady udziału

Powrót
Konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” jest adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest spełnienie kryteriów uczestnictwa określonych w regulaminie oraz dostarczenie do biura konkursu wypełnionego i podpisanego przez uczestnika konkursu formularza zgłoszeniowego w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

Firmy do udziału w konkursie zgłaszają: W przypadku podmiotów zgłoszonych przez inne przedsiębiorstwo, kandydaci do nagrody są zobowiązani do dostarczenia do biura konkursu, oprócz formularza zgłoszeniowego, również rekomendacji uzyskanych od co najmniej dwóch innych firm z terenu powiatu gnieźnieńskiego, podpisanych przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji.

Dostarczając do biura konkursu wypełniony formularz zgłoszeniowy, uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu, spełnia warunki udziału w nim, oraz że w przypadku wyróżnienia firmy nagrodą regulaminową zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości, na konto i w terminie wskazanym przez organizatorów, na poczet organizacji gali finałowej konkursu (w IX edycji konkursu, za lata 2015-2017, wysokość opłaty wynosi: 1.000 zł netto dla firm wyróżnionych w kategoriach: lider ekologii, mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, eksporter, inwestor i innowator oraz 500 zł netto dla firm wyróżnionych w kategorii: debiut gospodarczy).

Podjęcie przez kapitułę konkursu ostatecznej decyzji o przyznaniu nagród jest poprzedzone wizytacją jej przedstawicieli w firmach ubiegających się o wyróżnienie. Natomiast zwieńczeniem przedsięwzięcia jest uroczysta gala finałowa obejmująca ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu oraz bal laureatów.